Bc. Jiří Libra

Bakalářská práce

Pohled na mezináboženský dialog v interpretaci katolických autorů

Interfaith dialogue from the perspective of Catholic authors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vnějším pohledem na mezináboženský dialog katolických autorů. Metodou práce je analýza a komparace interpretací názorů předních katolických autorů. Hlavními představiteli jsou Tomáš Halík a Hans Küng. Dále jsou zde interpretovány názory dalších katolických autorů včetně posledních dvou papežů, tedy papeže Františka a Benedikta XVI. Hlavní cíl je poukázat na důležitost mezináboženského …více
Abstract:
The Bachelor's thesis deals with the external view of interfaith dialogue from the perspecitve of Roman Catholic authors. The method of thesis is the analysis and comparison of interpretations of opinions of leading Catholic authors. The main representatives are Tomas Halik and Hans Küng. There are also interpretation of other Catholic authors including last two popes, Pope Francis and Benedict XVI …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání