Martin Fara

Bakalářská práce

Mystery shopping - metoda strategického marketingu

Anotace:
Bakalářská práce se věnuje jedné z metod marketingového výzkumu – Mystery Shopping. Práce shrnuje informace o strategickém marketingu, přibližuje pojem výzkum trhu, speciálně pak metodu Mystery Shopping. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky Mystery Shoppingu provedeného v prodejnách společnosti Elektro.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on one of the methods of market research - Mystery Shopping. Thesis summerizes the information on strategic marketing, descibes the concept of market research, especially the method of Mystery Shopping. The practical part of thesis contains evaluated results of Mystery Shopping, which were made in Electro stores.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku