Bc. Olga Novotná

Bakalářská práce

Edukace u klientů s onemocněním roztroušená skleróza mozkomíšní

Anotace:
Tématem mé výzkumné práce byla edukace u klientů s onemocněním roztroušená skleróza mozkomíšní. Cílem bylo zjistit úroveň edukace u těchto klientů o nemoci jako takové, o možnostech a míře využití sociální výpomoci státu, o možnosti jejich integrace. Ke svému výzkumu jsem použila metodu dotazníku. Výzkumu se zúčastnilo 81 respondentů, kteří splnili kritéria výběru. Ze šesti stanovených hypotéz byla …více
Abstract:
The topic of my research was education at clients with multiple sclerosis. The goal was to find out the level of education of these clients about this disease, about possibilities and the extent of using the social help from the state, about the possibilities of their integration. For my research i used the method of questionnare. In this research took part 81 respondents who met the criteria of choice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2006
  • Vedoucí: Bc. Věra Gráfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta