Jarmila Matoušková

Bakalářská práce

Život mužů s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní

Live of men with diagnosis of multiple sclerosis
Anotace:
Tato práce se zabývá roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Jedná se práci teoreticko-výzkumného charakteru. Teoretická část je zaměřena na problematiku roztroušené sklerózy mozkomíšní, její historii, příznaky, průběh, diagnostiku a léčbu. S tímto onemocněním úzce souvisí i kvalita života, které se věnuje druhý úsek teoretické části. Výzkumná část se zabývá výsledky dotazníkového šetření provedeného u …více
Abstract:
This work deals with multiple cerebrospinal sclerosis. This work has a theoretical-research character. The theoretical part is focused on the issue of multiple cerebrospinal sclerosis, its history, symptoms, progression, diagnosis and treatment. Quality of life is closely related to this disease, which is the main topic of the second section of the theoretical part of this work. The research part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Ochtinská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matoušková, Jarmila. Život mužů s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií