Tereza SMOLKOVÁ

Bakalářská práce

Městská zeleň jako měkký faktor rozvoje území města Most

Urban greenery as the supporting factor of Most regional development
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena především na obecnou charakteristiku města Most s důrazem na městskou zeleň., dále na obecnou problematiku měkkých faktorů a na celkový dopad městské zeleně na rozvoj města. V první kapitole této práce je podrobně rozebrána problematika měkkých a tvrdých faktorů. Druhá kapitola se zaměřuje na celkovou charakteristiku města Most. Třetí kapitola rozebírá a popisuje městskou …více
Abstract:
Bachelor´s thesis deals mainly with general characterization of the city Most with the emphasis on the urban greenery, then with general problems of soft factors and overall impact in urban greenery on the development of the city. In the first chapter of these thesis problems of hard and soft factors are analysed in more details. The second chapter focuses on the general characterization of the city …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMOLKOVÁ, Tereza. Městská zeleň jako měkký faktor rozvoje území města Most. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj