Bc. Zuzana RAŠKOVÁ

Master's thesis

Projekt zlepšení logistických toků ve výrobní procesu RIM-CZ, spol. s r. o.

Project for the improvement of the logistics flow in the manufacturing process of the company RIM-CZ
Anotácia:
Diplomový projekt je zaměřen na optimalizaci logistického toku ve výrobní hale společnosti RIM-CZ, která se zabývá zakázkovou výrobou kancelářských židlí. Práce je rozdělena na dvě části, z nichž první, teoretická, se věnuje výrobní logistice a s tím spojenému skladování a zeštíhlování logistických toků. Tyto poznatky jsou aplikovany do praktické části, kde je nejprve zanalyzovaný stav, nalezeny nedostatky …viac
Abstract:
The thesis is focused on optimizing the logistical flow in the production hall of the company RIM-CZ which specialized in the custom manufacturing of office chairs. The work is divided into two parts, the first which is theoretical deals with the production logistics, related storages and downsizing of logistical flows. These findings are applied into the practical part where the status is firstly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 21838

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠKOVÁ, Zuzana. Projekt zlepšení logistických toků ve výrobní procesu RIM-CZ, spol. s r. o.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe