Mgr. Jan Petr Kosinka

Master's thesis

Právo a morálka jako sociální kapitál

Law and Moral as Social Capital
Anotácia:
Tato práce pojednává o významu práva a morálky jakožto důležitých fenoménů významně ovlivňujících život jednotlivce i společnosti. Zaměřuje se zejména na pojetí práva a morálky jakožto souboru norem. Práce nejprve rozebírá různé způsoby možného pojímání práva a morálky, aby autor postupně dospěl k podloženému zaujetí stanoviska a k přihlášení se k přirozenoprávní koncepci. V další části je pojednáno …viac
Abstract:
This thesis discusses the importance of law and morality as they are significant phenomenons affecting the life of individual and society. It focuses mainly on concept of law and morality as a sum of norms. At first the thesis analyses different ways of understanding the law and morality to allow the author then to come to a well-founded standpoint which would correspond with the natural law conception …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2009
  • Vedúci: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta