Bc. Libuše VIDLIČKOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta s cévní mozkovou příhodou

Nursing process in the clients with cerebrovascular accident
Abstract:
Cévní mozkové příhody jsou závažným medicínsko-společenským a druhotně i ekonomickým problémem. I když výskyt tohoto onemocnění stoupá s věkem, v posledním desetiletí jsou čím dál častější případy cévní mozkové příhody u lidí mladších věkových kategorií, proto zasluhují zvýšenou pozornost. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku klientů s cévní mozkovou příhodou a zjištění kvalitní ošetřovatelské …more
Abstract:
Cerebrovascular accidents are important medico-sociable and accidentally economic problem. Appearance of this illness is icreasing over the age. There are more frequent cases cerebrovascular accident younger people in the last decade, that´s why it deserve more attention. The bachelor work is focusing client problems with cerebrovascular accident and securing nursing care in clinical practice. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
Accessible from:: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Zdeňka Šináglová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VIDLIČKOVÁ, Libuše. Ošetřovatelský proces u klienta s cévní mozkovou příhodou. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta