Bc. Adam HRUŽÍK

Diplomová práce

Kardiopulmonální resuscitace v přednemocniční péči s využitím přístroje pro mechanickou srdeční masáž.

Cardiopulmonary resuscitation in prehospital care with using the devices for mechanical chest compressions.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice kardiopulmonální resuscitace s využitím přístroje pro mechanizovanou nepřímou srdeční masáž LUCAS 2TM. Cílem práce je zmapovat využití přístroje LUCAS 2TM při kardiopulmonální resuscitaci posádkami Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje u pacientů s mimonemocniční náhlou zástavou oběhu. V empirické části práce je realizováno statistické šetření …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of cardiopulmonary resuscitation using the LUCAS 2TM device for mechanized indirect heart massage. The aim of this work is to map out the use of LUCAS 2TM by the Moravian-Silesian Region emergency medical services (ZZS) for cardiopulmonary resuscitation of patients who experience a sudden arrest of circulation outside the hospital. The empirical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUŽÍK, Adam. Kardiopulmonální resuscitace v přednemocniční péči s využitím přístroje pro mechanickou srdeční masáž.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta