Markéta JAŠOVÁ

Bachelor's thesis

Cytogenetické metody

Cytogenetic methods
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou aktuálních cytogenetických metod, které představuje jako důležitý nástroj při sledování vlivu genotoxických látek na organismus. S ohledem na praktickou studii je v textové části zařazena kapitola o lupénce. Výzkumná část analyzuje genotoxické riziko Goeckermanovy terapie u psoriatiků pomocí Mikronukleus testu ? modifikace s cytochalasinem B.
Abstract:
The bachelor thesis deals with current cytogenetic methods, which represents an important tool in monitoring the effects of genotoxic substances in the body. With regard to the practical study is the text of the chapter on psoriasis. The research analyzes the genotoxic risk of Goeckerman therapy for people sick psoriasis using the Micronucleus test - modifications with cytochalasin B.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zverejniť od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAŠOVÁ, Markéta. Cytogenetické metody. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta