Bc. Vian El-Talabani

Bachelor's thesis

Public Relations v Technickém muzeu v Brně

Public Relations of the Technical Museum of Brno
Abstract:
Cílem této práce je zmapovat a částečně analyzovat metody a rozsah Public relations (práce s veřejností) v Technickém muzeu v Brně. Nejedná se o analýzu marketingu TMB, ani o souhrn hodnocení produktu, který tato kulturní instituce veřejnosti nabízí. Práce mapuje současný stav jednotlivých komunikačních kanálů a zamýšlí se nad jejich dalšími možnosti využití. Pro teoretickou i praktickou část bakalářské …more
Abstract:
The aim of this work is to examine and partly analyze the methods and extent of Public Relations at the Technical Museum of Brno. This is not a marketing analysis by TMB, neither a summary of the product reviews, which these cultural institutions publicly offer. The work deals with the current status of each communication channel, and offers assumptions about its further possibilities of utilization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Klára Havlíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta