Bc. Lucia Kubíčková

Diplomová práce

Kvalita života seniorov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb

Senior citizens' quality of life in residential nursing homes
Abstract:
The thesis is focused on the quality of senior life who live in the residential nursing homes. In its content, it is divided into two parts. The first (theoretical) unit is focused on the description of issue, which is connected with the aging of population (the definition of aging and senescence, the science disciplines focused on aging and senescence, problems of aging population, the aspects of …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na kvalitu života seniorov žijúcich v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Svojím obsahom je delená do dvoch celkov. Prví (teoretický) celok je zameraný na popis problematiky spojenej so starnutím populácie (charakteristiku o starnutí a starobe, na vedné odbory zaoberajúce sa problematikou starnutia a staroby, problémy starnúcej populácie, aspektmi starnutia, rizikami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta