Jindřich KOŽELUH

Diplomová práce

Vznik a vývoj Speciálních olympiád mentálně postižených\\

DP je k nahlédnutí na katedře TV PF JU-ul. Na Sádkách\\

Rise and development special Olympic Games mentally affected\\
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na život lidí s mentálním postižením, na možnosti jejich integrace do společnosti a na možnosti jejich sportovní realizace v rámci projektu Speciálních olympiád. Jako cenný zdroj informací, bez nichž by nebylo možné tuto práci vypracovat mi posloužila především Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích a její archívy. V úvodní části jsem věnoval pozornost pojmu "mentální …více
Abstract:
This disertation focuses on people with mental disabilities, the way in which they could be integrated into society, and possibilites for them to achieve their sporting ambitions within the Paralympics.This research would not have been possible to carry out without the information obtained from the Research Library of South Bohemiaand its archives in Ceske Budejovice.The first part of this research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2007
Zveřejnit od: 27. 4. 2007
Identifikátor: 1230

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
 • Vedoucí: doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŽELUH, Jindřich. Vznik a vývoj Speciálních olympiád mentálně postižených\\. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jguunz jguunz/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
Bulánová, L.
22. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.