Ing. Mgr. Daniel Kerekeš

Master's thesis

Volebná geografia mesta Košice: voľby do NR SR 2012 a voľby prezidenta 2014

The Electoral Geography of the City of Kosice: the 2012 Parliamentary Election and the 2014 Presidential Election
Abstract:
The diploma thesis introduces a spatial analysis of the 2012 parliamentary election and the 2014 presidential election on the city of Kosice administrative territory. The goal of the thesis is to characterise and describe spatial aspects of resolution of parties’ and presidential candidates voting support and to attempt to explain of voting behaviour spatial differentiation. The explanation is based …more
Abstract:
Predkladaná diplomová práca predstavuje priestorovú analýzu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2012 a prezidentských volieb 2014 na administratívnom území mesta Košice. Cieľom práce je charakterizovať a opísať priestorové aspekty rozloženia volebnej podpory strán a prezidentských kandidátov a pokúsiť sa o vysvetlenie priestorovej diferenciácie volebného správania. K vysvetleniu sa v práci …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Voda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Political Science