Bc. Vojtěch Hubr

Master's thesis

Interaction, Simulation, Optimization and Monitoring of Processes in Emergency Management

Interaction, Simulation, Optimization and Monitoring of Processes in Emergency Management
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo analyzovat a namodelovat vybranou sadu procesů z oblasti krizového řízení v České republice, dále tyto procesy nasadit na procesní server a posléze popsat možnosti jejich simulace a optimalizace. Autor si vybral proces hasení železničních vozů, proto také krátce představil problematiku české železnice. Kromě toho bylo popsáno samotné krizové řízení a procesní řízení, včetně …more
Abstract:
The aim of the thesis was to model a set of processes used within the emergency management in the Czech Republic, enact them on a process management system and discuss their simulation and optimization. The processes of response to an emergency involving railroad rolling stock were chosen. As a result of that, it was also necessary to introduce the area of railroads in the Czech Republic, along with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky