Michal Snopek

Bakalářská práce

Zdroje obnovitelné energie aplikovatelné na rodinný dům

Renewable Energy Sources Applicable to the Family Home
Anotace:
Cílem této práce bylo objasnit veškeré obnovitelné zdroje aplikovatelné na rodinný dům. Jejich základní historie a původ. Uvést možnosti obnovitelných zdrojů, které se dají aplikovat na rodinný dům. Jejich návratnost a náročnost. Provést výzkum jednotlivých energií a stanovit nejvhodnější energií která se dá aplikovat na běžný rodinný dům.
Abstract:
The aim of this work was to clarify all renewable sources applicable to a single-family home. Their basic history and origin. Introduce renewable resources that can be applied to a single-family home. Their return and intensity. Perform research on individual energies and determine the most suitable energy that can be applied to a normal family home.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS