Bc. Barbara Hadyová

Diplomová práce

Problematika financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Project financing in the area of Renewable Energy Projects
Abstract:
The thesis evaluates the issue of project financing in the area of renewable energy. Economical and legislative analysis of the National Action Plan for achieving the European Union's strategy 2020 for the Czech Republic puts the accent on biomass, the country's most potential source of renewable energy. The aim of the thesis is the specification of project financing as one of the adequate and acceptable …více
Abstract:
Diplomová práca vyhodnocuje problematiku financovania projektov za účelom výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Ekonomická a legislatívna analýza Národného akčného plánu pre dosiahnutie cieľov stratégie Európskej únie 2020 pre Českú republiku, kladie dôraz na biomasu, ktorá má v krajine najväčší potenciál zo všetkých druhov OZE. Cieľom je špecifikácia projektového financovania ako jednej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní