Kristýna BOWLES

Bachelor's thesis

Přístup seniorů k sociálnímu zemědělství jako možné alternativy činností / využití volného času v domově pro seniory

Approach of senior citizens to social agriculture as possible alternative of activities / using the free time in the retirement home
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je zjistit jak se senioři staví k sociálnímu zemědělství jako možné alternativy činností či využití volného času v domově pro seniory. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je popsán koncept sociálního zemědělství, klient senior a následně přístup sociálního pracovníka k seniorovi na sociální farmě. Výzkumná část za pomoci techniky focus group …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out how seniors are socially oriented as possible alternatives to activities or use of free time in the home for seniors. The thesis is divided into the theoretical and research part. In the theoretical part is described the concept of social agriculture, the senior client and subsequently the approach of the social worker to the senior at the social farm …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOWLES, Kristýna. Přístup seniorů k sociálnímu zemědělství jako možné alternativy činností / využití volného času v domově pro seniory. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses jh8exv jh8exv/2
26. 6. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
26. 6. 2017
Marklová, E.
27. 6. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.