Peter Macháč

Bakalářská práce

Regionálna politika Európskej Únie

Regionální politika Evropské Unie
Anotace:
Práce charakterizuje regionální politiku EU jako celek, soustředí se zejména na strukturální systém a regionální rozdíly. Stěžejním bodem je analýza současných hospodářských problému v souvislosti s činností regionální politiky.
Abstract:
The aim of this work is to describe the function of the european cohesion policy, focusing particulary on structural system and regional differences. The key point is to analyze current economic problems in content with the activities of cohesion policy.
Abstract:
Práca charakterizuje činnosť regionálnej politiky EÚ ako celku, sústredí sa predovšetkým na štrukturálny systém a regionálne rozdiely. Jadro práce pozostáva z analýzy súčasných hospodárskych problémov v súvislosti s činnosťou regionálnej politiky.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2012
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Viktoryia Ihoshyna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30293