Mgr. Jakub Veselý

Diplomová práce

Spravní uvážení v kontextu přestupkového řízení

Discretion within the Offense Procedure
Anotace:
Předmětem diplomové práce je rozbor jednoho ze základních institutů spojeného s výkonem veřejné správy – správním uvážením. Jedná se o fundamentální složku interpretace a aplikace norem správního práva. Podstatou správního uvážení je možnost správního orgánu po přihlédnutí ke všem možným okolnostem zvolit jedno z potenciálních řešení, jež norma nabízí. V úvodu práce je detailněji vymezen pojem správní …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the analysis of one of the main institutes related to the public administration – administrative discretion. It is one of fundamental components of interpretation and application of legal rules of administrative law. The essence of discretion is the possibility of the administration, after taking into account all possible circumstances, to choose one of the potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta