Bc. Nazim Afana

Diplomová práce

Spolupráce zemí Visegrádské čtyřky v kontextu regionální politiky EU 2007 - 2013

The Cooperation of V4 countries in the context of EU regional policy 2007 - 2013
Anotace:
Tato diplomová práce, jejímž tématem je spolupráce zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko) v kontextu regionální politiky Evropské unie (EU) 2007 – 2013, má za cíl objasnit přípravu vstupu těchto zemí do EU, „kooperací při vyjednávání nastavení alokace strukturálních fondů“, pro využití vzájemných regionálních disparit k nalezení „koaličního potenciálu skupiny států“ …více
Abstract:
This diploma work, the theme of which is the Cooperation of the Visegrad countries (The Czech Republic, The Republic of Hungary, The Republic of Poland, The Republic of Slovakia) in the context of the regional policy of EU 2007 – 2013, has the aim to clear up the preparation of joining the V4 the EU, the cooperation during the proceedings of setting allocation of structural funds, for utilizing of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií