Bc. Lenka Jančarová

Diplomová práce

Agenda setting: zkoumání vlivu médií na českou veřejnost

Agenda Setting: Examination of Influence Media on Czech Public
Anotace:
Tato diplomová práce vychází z teoretických předpokladů agenda-setting neboli nastolování agendy. V teoretické části je popsán historický vývoj jak tištěných, tak i elektronických médií. Dále je zde popsána teorie agenda-setting a první výzkumy provedené v 70. letech v USA. Praktická část diplomové práce se potom zabývá komparací mediální a veřejné agendy. Obsahová analýza mediální agendy je doplněna …více
Abstract:
The thesis is based on theoretical assumptions of agenda-setting or establishing agenda. The theoretical part describes the historical development of both printed and electronic media. Further it describes the agenda-setting theory and the first researches made in the 1970s in the USA. The practical part of the thesis deals with comparison of the media and public agenda. The content analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní