Bc. Markéta Kolínská, DiS.

Bakalářská práce

Probační a mediační služba ČR a její činnost

Probation and Mediation Service of the Czech Republic and its activity
Anotace:
Bakalářská práce Probační a mediační služba a její činnost je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá Probační a mediační službou obecně a následně charakterizuje její jednotlivé činnosti. Tato část shrnuje cíle a principy, historii a vývoj v České republice a organizační strukturu. Dále se zabývá probací ve Velké Británii a Francii. Tato práce je zaměřena na činnost …více
Abstract:
The thesis is called: Probation and Mediation Service of the Czech Republic and its activity. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part first describes Probation and Mediation Service in general, then it specifies its activities. The first part summarizes the objectives and principles, history and development in the Czech Republic and the organization structures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní