Alžběta Kleinová

Bakalářská práce

Módní blogy jako platforma pro marketingovou komunikaci: případová studie

Fashion blogs as a platform for marketing communications: a case study
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá módními blogy v České republice se zaměřením na identifikaci a popis marketingových nástrojů využívaných bloggery. Teoretická část definuje teoretický základ a popisuje nejdůležitější typy marketingu související s tématem. Pozornost je zaměřena na vymezení pojmů jako módní blogger, product placement a influencer marketing. Nechybí informace o historii blogování ve světe …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is fashion blogs in the Czech Republic with a focus on an identification and description of marketing tools used by bloggers. The first part of this thesis defines the theoretical knowledge and describes the most important types of marketing related to the topic. It focuses on defining terms such as fashion blogger, product placement and influencer marketing. Information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Michal Šimůnek
  • Oponent: Tomáš Kincl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73167