Bc. Natálie Kotková

Bakalářská práce

Blog jako prostředek marketingové komunikace v oboru Fashion Business

The Blog as a Mean of Marketing Communication in Fashion Business
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním využívání blogu jako prostředku marketingové komunikace. Problematika je zaměřena na módní odvětví a on-line prostředí. V práci jsou analyzovány nástroje marketingové komunikace používané na blozích, kdy je vypracována analýza konkrétního blogu autorky práce. Dále je obsah práce zaměřen na marketingové využívání daného blogu on-line obchodem s módou. Zjišťovány …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on examining the blog as a tool of marketing communication. It specifies its matter in the fashion business and on-line environment. In the thesis there are analysed tools of marketing communication which are used on the blogs. Subsequently, there is the execution of a descriptive analysis of a chosen blog. Furthermore, the thesis is focused on the description of the marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní