Kristýna Nejmanová

Bakalářská práce

Módní blogy jako platforma pro marketingovou komunikaci: případová studie

Fashion blogs as a platform for marketing communications: a case study
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na vybraných konkrétních případech módních blogů identifikovat a popsat marketingové nástroje, které na nich lze najít a které jsou používány v rámci české módní blogosféry. Teoretická část obsahuje informace o hlavních typech marketingu, které s tématem souvisí. Pozornost je zaměřena především na influencer marketing a product placement. Dále jsou uvedeny informace o blozích …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to identify and describe the marketing tools that can be found on the selected Czech fashion blogs. The theoretical part contains description of the main types of marketing tools usually employed in online environment. Attention is focused mainly on influencer marketing and product placement. Furthermore, information about blogs, social media and the Czech blogosphere …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Michal Šimůnek
  • Oponent: Tomáš Kincl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69130