Bc. Eva Ondrová

Diplomová práce

Ideál ženství : krása na povrchu i uvnitř

Ideal of womanhood : beauty from the outside and inside
Anotace:
Diplomová práce Ideál ženství: krása na povrchu i uvnitř pojednává o fenoménu ideálu krásy v současné společnosti a jejím dopadu na sebehodnocení člověka. Práce je členěna na dvě části. Teoretická část se zabývá problematikou genderu, ideálem krásy v současném světě v porovnání s chápáním krásy v kontextu historie. Důležité jsou také dopady mediálních ideálů na sebehodnocení člověka. Na závěr je věnován …více
Abstract:
Master thesis Ideal of womanhood: beauty from the outside and inside deals with phenomenon of the ideal of beauty in modern society and its impact on self-esteem of human. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the gender issue, ideal of beauty in modern world compared with the understanding of beauty in history. There is also important the media influence on self-esteem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Júlia Zorkovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta