Bc. Zuzana Korejčíková

Bakalářská práce

Potravinové alergie u dětí předškolního věku ve městě Vsetín

Food allergies in children of pre-school age in Vsetín
Anotace:
Bakalářská práce „Potravinové alergie u dětí předškolního věku ve městě Vsetín“ se zabývá problematikou potravinové alergie. Teoretická část práce shrnuje rozdělení, historii, projevy, diagnostiku a nejčastější druhy tohoto onemocnění. Dále byla popsána potravinová intolerance a její nejčastější druhy, z důvodu odlišení od potravinové alergie. V závěru teoretické části jsou charakterizovány nejčastější …více
Abstract:
Bachelor’s thesis “Food allergies in children of pre-school age in Vsetín“ deals with the topic of food allergies. Theoretical part consists of division, summarization, history, symptoms, diagnosis and its most numerous categories. Later on food intolerance was described and its most occurred categories were mentioned in order to distinguish between food allergy and food intolerance. In the conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu