Bc. Miloslav Škopek

Diplomová práce

Specifika institucionálního stravování

The Specifics of The Institutional Food Service
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou institucionálního stravování. V teoretické části jsou popsány stravování a jeho formy, legislativa a hygienické požadavky, výživa dětí a mládeže a potravinové intolerance a alergie. Cílem práce je vyhodnotit dosavadní praxi v této oblasti institucionálního stravování a navrhnout vhodné rozšíření pro zkvalitnění služeb, skladby pokrmů, při zohlednění ekonomických …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou institucionálního stravování. V teoretické části jsou popsány stravování a jeho formy, legislativa a hygienické požadavky, výživa dětí a mládeže a potravinové intolerance a alergie. Cílem práce je vyhodnotit dosavadní praxi v této oblasti institucionálního stravování a navrhnout vhodné rozšíření pro zkvalitnění služeb, skladby pokrmů, při zohlednění ekonomických …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/bntqp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství