Mgr. Jakub Vykydal

Bakalářská práce

Sociální exkluze v západních společnostech: Přehledová analýza

Social Exclusion in Western Societies: Overview Study
Anotace:
Tato práce se věnuje konceptu sociální exkluze a vychází pouze ze související literatury. V textu pozorujeme vývoj diskuze o sociální exkluzi od jejich samých počátků až do současnosti, kde během čtyřiceti let se z marginálního pojmu stal stěžejní koncept v diskuzi o sociálních problémech ve společnosti, od kterého se dále odvíjí i veřejná sociální politika západních zemí. V důsledku obsáhlé akademické …více
Abstract:
This thesis focuses on the social-exclusion concept and is based on the related academical literature. In the text we follow the development of discussions on social exclusion from their very beginnings to the present. During the last forty years has this concept become central in the discussion of social problems in society; the social and public policy of the Western societies usually depend on it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií