Ing. Ekaterina Buchukuri

Diplomová práce

Integrated Marketing Communication and its implications

Integrated Marketing Communication and its implications
Abstract:
The thesis consists of the following parts: summary, introduction, three chapters, list of tables and drawings, conclusion, list of electronic sources and appendix. In the introduction relevance of a subject, object, purposes, tasks and hypotheses of the research is considered. The 1st chapter contains description of marketing communications consideration of their concept and types. In the 2nd chapter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní