Jolana Zerzánová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Projekt chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním pro Domov na rozcestí Svitavy

Abstract:
Cílem absolventské práce je analýza současných pobytových služeb pro osoby s duševním onemocněním v Pardubickém kraji. Představení sociální služby chráněného bydlení. Specifikace potřeb této cílové skupiny v návaznosti na reformu psychiatrické péče v České republice. Práce přestavuje strategii kraje v oblasti sociálních služeb. Dále analyzuje možnosti chráněného bydlení v Domově na rozcestí Svitavy …more
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse the current residential services for people with mental illness in the Pardubice Region. Presentation of the social service of sheltered housing. Specification of the needs of this target group in relation to the reform of psychiatric care in the Czech Republic. The work presents the strategy of the region in the field of social services. It also analyses the possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2023
  • Supervisor: Ing. Ester Danihelková
  • Reader: PhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc