Natalie Lišková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Podpůrná skupina pro osoby s duševním onemocněním, inspirace z Velké Británie (organizace KIM Inspire)

Anotace:
Absolventská práce je teoretickou částí projektu, který se zabývá zavedením podpůrné skupiny pro lidi s duševním onemocněním. V dané problematice přibližuji téma z několika hledisek. Na začátku práce se věnuji tématu duševního onemocnění a poté se zaměřuji na jedno onemocnění a tím je schizofrenie. V dalších částech práce téma propojuji s teorií, metodami a technikami sociální práce, etickým hlediskem …více
Abstract:
The graduation thesis is the theoretical part of a project that deals with the implementation of a support group for people with mental illness. In the given issue, I approach the topic from several perspectives. At the beginning of the thesis I focus on the topic of mental illness and then specifically on one illness, schizophrenia. In the following sections I link the topic to my chosen social work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc