Bc. Yulia Shmakova

Bakalářská práce

Důvěra veřejnosti v prostředky marketingové komunikace

Public confidence in the means of marketing communication
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku důvěry veřejnosti k prostředkům masové komunikace. V prvé části práce je provedena rešerše základní literatury pro potřeby vymezení pojmů důvěra a veřejnost. Práce se v další části věnuje problematice důvěry sdělování v rámci sociálních sítí. Speciálně se soustřeďuje na znalost, obsah a důvěru prostředků crowdfundingové kampaně “Kickstarter”. Součástí práce je stručné …více
Abstract:
The work is to be aimed at the issue of public trust resources to mass communication. In the first elements of the work is carried out a search for basic literature needs definitions of terms and the public trust. The work in the next section addresses issues confidence communication in social networks. Specially focuses on knowledge, content and trust funds crowdfundingové campaign "kickstarter". …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní