Barbora Mikolášová

Bakalářská práce

Role komunikace crowdfundingových projektů

Communication Role of Crowdfunding Projects
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá crowdfundingovými projekty se zaměřením na cestování a popisuje jejich komunikaci. Teoretická část mapuje crowdfunding, pojmy s crowdfundingem spojené, jeho historii, dělení a typy platforem. Dále se pak věnuje marketingu a marketingové komunikaci s návazností na crowdfunding, popisuje komunikační prostředky, nezbytné pro crowdfundingový projekt. Teoretické poznatky jsou …více
Abstract:
This thesis deals with crowdfunding projects focused on travelling and describes their communication. The theoretical part is devoted to crowdfunding, concepts associated with crowdfunding, its history, division and types of platforms. The thesis also focuses on marketing and marketing communications and crowdfunding and describes the means of communication necessary for the crowdfunding project. Theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikolášová, Barbora. Role komunikace crowdfundingových projektů. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma