Theses 

Komparace stylu a použitých technických prostředků ve filmech Tron a Tron:Legacy – Filip NEŘOLD

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - filmová věda

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Filip NEŘOLD

Bakalářská práce

Komparace stylu a použitých technických prostředků ve filmech Tron a Tron:Legacy

Anotace: Předmětem bakalářské práce je komparativní analýza filmů Tron (1982) a Tron: Legacy (2010). Analýza se zaměřuje na rozbor stylistických komponent, zejména mizanscény (prostor, prostředí a rekvizity, barva a osvětlení, kostýmy a masky). Cílem je porovnat využití prostředků mizanscény a způsob konstrukce velkolepého fikčního světa v obou vybraných snímcích. Mimo to se práce zaměřuje na produkční fáze těchto snímků, kdy je analýza prováděna s ohledem na produkční a technologické determinanty. Text primárně vychází z neoformalistického přístupu Kristin Thompsonové a Davida Bordwella a také z konceptu Radomíra D. Kokeše. Bere však v úvahu i odbornou literaturu věnovanou teorii a praxi kameramanství (Blain Brown) a problematice počítačem generovaných efektů (Richard Rickitt, Pierre Grage). Snímek Tron do kinematografie přispěl zejména svými technickými inovacemi, přičemž se svou mizanscénou snaží vytvářet umělé prostředí, aby působilo jako videohra. Druhý film má v tomto ohledu sofistikovanější mizanscénu a snaží se vytvářet maximálně věrohodné prostředí.

Abstract: The bachelor thesis focuses on comparative analysis of films Tron (1982) and Tron: Legacy (2010). The analysis concentrates on the analysis of stylistic constituents, namely mise-en- sc?ne (space, set design, props, color, lighting, costumes, make-up). The analysis compares both films and the ways the mentioned constituents were used in order to create spectacular fictional worlds. Besides, the thesis concentrates on pre-production and production of the films; the analysis regards to production and technological determinants. Primarily, the text is based on neo-formalistic approach by Kristin Thompson and David Bordwell and on Radomír D. Kokeš´concept. It also considers other specialist literature such as camera theory and practice (Blain Brown) and computer generated imagery issues (Richard Rickitt, Pierre Grage). Movie Tron is specific with its technical inovation to cinematography and with mise-en-sc?ne it is trying to create artificial environment to act as video game. Second movie has more sophisticated mise-en-sc?ne and movie is trying to create maximum likehood environment.

Klíčová slova: Tron, Legacy, barva, světlo, design

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=220244 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

NEŘOLD, Filip. Komparace stylu a použitých technických prostředků ve filmech Tron a Tron:Legacy. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz