Jana KOTKOVÁ, DiS.

Master's thesis

Sociální práce v postindustriální společnosti

Social work in postindustrial society
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na sociální práci v postindustriální společnosti. Cílem práce je zmapovat současnou sociální práci s ohledem na změny ve společnosti, zejména v českých poměrech. V teoretické části popisuji historický vývoj sociální práce, ze které soudobá sociální práce čerpá dodnes, také zmiňuji krátký vývoj sociální práce v období první republiky a utlumený vývoj profese před rokem 1989 …more
Abstract:
The thesis is focused on social work in post-industrial society. The aim of the thesis is to map out the current social work with respect to changes in society, especially in the Czech circumstances. The theoretical part describes the historical development of social work from which contemporary social work draws to the present day; I also mention a brief development of social work in the First Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOTKOVÁ, Jana. Sociální práce v postindustriální společnosti. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií