Michal VAVŘÍK

Bakalářská práce

Hlubší vzájemná integrace datových zdrojů

Deeper mutual integration of data sources
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o netriviálních závislostech v rámci konkrétních datových zdrojů s cílem rozšířit portfolio stahovaných atributů. Konkrétně na požadavek firmy byly vybrány 2 datové zdroje - e-shop a Google Analytics. Práce si neklade za cíl rozebrat detailně teorii, nýbrž najít zajímavé atributy prospěšné pro zákazníky. Proto je práce tematicky rozdělena do tří částí. První část představuje …více
Abstract:
This bachelor thesis discuss a non-trivial dependencies of specific data sources with the intention of extending the portfolio of downloaded attributes. The company specified two data sources - Google Analytics and e-shop. The thesis does not emphasise the theoretical side of the issue, as the primary goal is to discover new attributes valuable for customers. Thus, it is divided into three parts. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVŘÍK, Michal. Hlubší vzájemná integrace datových zdrojů. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika