Mgr. Tereza Papoušková

Master's thesis

Transferability of an Individual's Fundamental Rights to a Group of Individuals in Theory and Practice

Transferability of an Individual's Fundamental Rights to a Group of Individuals in Theory and Practice
Abstract:
Říká se, že lidé jsou obdařeni určitými základními či přirozenými právy. Tato práva jsou však často přiznávána i skupinám. Z jakého důvodu? Za jakých okolností mohou být skupiny nositeli základních práv přisuzovaných mezinárodními smlouvami, regionálními úmluvami či národními ústavami toliko jednotlivcům? Tyto otázky dosud nebyly důkladně prozkoumány, a proto se na ně tato práce snaží nalézt odpovědi …more
Abstract:
Humans are said to be endowed with certain fundamental or natural rights. Fundamental rights are, however, often conferred also to groups. On which grounds? Under which circumstances can groups be bearers of the fundamental rights endowed by international treaties, regional conventions and domestic constitutions to individuals? These questions have so far never been thoroughly explored and thus the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta