Mgr. Tereza Papoušková

Master's thesis

Transferability of an Individual's Fundamental Rights to a Group of Individuals in Theory and Practice

Transferability of an Individual's Fundamental Rights to a Group of Individuals in Theory and Practice
Anotácia:
Říká se, že lidé jsou obdařeni určitými základními či přirozenými právy. Tato práva jsou však často přiznávána i skupinám. Z jakého důvodu? Za jakých okolností mohou být skupiny nositeli základních práv přisuzovaných mezinárodními smlouvami, regionálními úmluvami či národními ústavami toliko jednotlivcům? Tyto otázky dosud nebyly důkladně prozkoumány, a proto se na ně tato práce snaží nalézt odpovědi …viac
Abstract:
Humans are said to be endowed with certain fundamental or natural rights. Fundamental rights are, however, often conferred also to groups. On which grounds? Under which circumstances can groups be bearers of the fundamental rights endowed by international treaties, regional conventions and domestic constitutions to individuals? These questions have so far never been thoroughly explored and thus the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2015
  • Vedúci: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta