Bei Zhen Lin

Diplomová práce

Tvorba inovativního podnikatelského modelu cestovní kanceláře specificky orientovaného na čínskou klientelu.

Creating an Innovative business model of a travel agency focused on the needs of Chinese clientele
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je navrhnout inovativní podnikatelský model cestovní kanceláře zaměřené na potřeby čínské klientely v ČR. V teoretické části byla definována metodika této práce, představena problematika cestovního ruchu, popsány podnikatelské modely a inovativní přístupy aj. Praktická část diplomové práce byla zaměřena na východiska tvorby podnikatelského modelu. Stěžejní částí výzkumu …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to propose an innovative business model of a travel agency focused on the needs of Chinese clientele in the Czech Republic. In the theoretical part, the methodology of this work was defined, the issue of tourism was introduced, business models and innovative approaches were described etc. The practical part of the diploma thesis was focused on the starting points of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Miroslav Špaček
  • Oponent: Jan Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74180