Bc. Tereza Žajdlíková

Diplomová práce

Duchovní uvědomění u dětí se sluchovým postižením

Spritiual conciousness of children with hearing impairment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vírou a duchovním životem v současnosti zejména u dětí se sluchovým postižením. Cílem práce je objasnit a posoudit podmínky dnešní výuky náboženství a dětí se sluchovým postižením především na základních školách pro sluchově postižené a předávání duchovních hodnot těmto dětem. Text se věnuje také situaci osob se sluchovým postižením především v prostředí katolické církve. …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the present faith and spiritual life mainly of children with hearing impairment. It focuses especially on the condicions of present religious education for children with hearing impairment mainly at at the basic schools for hearing impaired pupils and on giving of the spiritual values to these children. The text deals also with the situation of persons with hearing impairment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta