Iva Bařinková

Bakalářská práce

Příčiny vzniku užívání návykových látek a možnosti prevence na základní škole

The Causes of Addictive Substance Usage and Possible Preventative Measures at Primary Schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem sociální pedagogiky. Problémy se závislostmi jsou jevem v každé základní škole, proto je snahou odborníků a pedagogů tento jev ve školách minimalizovat. Práce je rozdělena na dvě na sobě navazující části, teoretickou a praktickou. Teoretická část čerpá z odborných publikací a věnuje se pojmům jako návykové látky, faktory prostředí, kteří ovlivňují závislost a prevenci …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the topic of social pedagogy. The addiction problems are a phenomenon in every elementary school and that is the reason why the experts and teachers try to minimize this phenomenon. This bachelor thesis consists of two parts: theoretical and practical part. Theoretical part is based on specialised literature and it is dedicated to terms such as addictive substance, environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bařinková, Iva. Příčiny vzniku užívání návykových látek a možnosti prevence na základní škole. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika