Mgr. Petra Absolonová

Diplomová práce

Hanácký akciový pivovar rolnický se sladovnou v Olomouci 1896 - 1948/1985/ Inventární studie

Hanna stock brewery farming with malt - house in Olomouc 1896 - 1948/1985/ inventory study
Anotace:
Jako svou diplomovou práci jsem zpracovala v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc archivní fond, který nese název: Hanácký akciový pivovar rolnický se sladovnou v Olomouci 1896 - 1948/1985/. Stejný název má i moje diplomová práce. U této diplomové práce jde o inventární studii.Práce se skládá z několika částí. Jednou z nich je Úvod k inventáři, který je rozdělen na pět kapitol. V první kapitole …více
Abstract:
I worked on my graduation thesis in Provincial Archives in Opava. This thesis bears the same name as the branch Archive Fund in Olomouc and is called: Hanna joint - stock Brewery farming with a malt- house in Olomouc 1896 - 1948/1985/. This graduation thesis is an inventory study. This project consist of several parts. One of them is an introduction to the inventory that is divided into five chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta