Mgr. Lucie Adamiecová

Diplomová práce

Jazyková hra jako lexikálně-sémantický postup v textech ruské komerční reklamy

Puns as a lexically-semantic procedure in the texts of Russian advertisement
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá analýzou ruských reklamních sloganů. Teoretická část je určitým obecným seznámením se světem reklamy a především je věnována problematice jazyka reklamy a jazykové hry reklamy. Praktická část je zaměřena na samotnou analýzu ruských reklamních sloganů z hlediska jazyka reklamy a jazykové hry reklamy.
Abstract:
The present study deals with the analysis of Russian catchwords. In the theoretical part the general introduction to the advertising world and in particular the advertising language and the puns in advertisement are presented. The practical part is aimed at the analysis of the catchwords in terms of the advertising language and puns used in advertisement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta