Bc. Zdeněk Šturma

Diplomová práce

Marketingový plán pro poloprofesionální sportovní klub

Marketing plan for semi-profesional sport club
Anotace:
Předmětem diplomové práce jsou návrhy k marketingovému plánu poloprofesionálního fotbalového klubu. V teoretické části jsou zpracovány informace z oblasti marketingu sportovních organizací. Praktická část se zaměřuje na řešení situace ve fotbalovém klubu FK Hodonín. Na základě sesbíraných informací jsou navrženy možnosti marketingu.
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the proposals for the marketing plan of the semi-professional football club. The theoretical part concentrates on the field of marketing of sport organizations. The practical part focuses on the solution of the situation in the football club FK Hodonín. Based on the collected information marketing options are proposed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu