Bc. Helena Pospíšilová

Master's thesis

Městská hromadná doprava v Praze, financování provozu a investic

City public transport in Prague, funding of operations and capital investments
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem financování provozu a investic v pražské hromadné dopravě. V teoretické části je na základě odborných materiálů přiblížena veřejná doprava, její charakteristické rysy, odlišnosti, přínosy i úskalí. V praktické části jsou pomocí analýzy faktických údajů jednotlivých oblastí definovány problémy související se způsoby financování provozu městské hromadné dopravy …more
Abstract:
The diploma thesis deals with analysis of operation and investments in Prague Public Transport. The theoretical part, using expert materials, looks more closely at public transport, its characteristic features, differences, benefits and difficulties. In the practical part, using analysis of factual data of separate areas, there are problems defined relating to the ways of financing of the public transport …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Mgr. Jiří Amler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance