Ján Gajdičiar

Bakalářská práce

Pokročilé funkce kamer a kamerových systémů při realizaci zabezpečení veřejných prostor.

Advanced functions of cameras and CCTV systems to provide security for public spaces.
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá pokročilými funkciami kamier a možnosťami využitia kamerových systémov pri zabezpečení verejných priestorov. Cieľom práce je posúdenie súčasného stavu a alternatívnych možností využitia pokročilých funkcií kamerových systémov pri realizácií bezpečnostných opatrení. Práca je pomyselne rozdelená na dve časti. V prvej časti sa zmieňuje základné rozdelenie kamerových systémov …více
Abstract:
This thesis deals with advanced functions of cameras and possibilities of utilization this system to secure for public spaces. Object of thesis is assessment actual quality and alternative choices of use CCTV functions to realization security measures. There are two parts of thesis. The first part describes the basic development of cameras, next there are described new types of used functions of CCTV …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Bitala
  • Oponent: Milan Kutaj

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku