Bc. Jan Koutný

Diplomová práce

Konvergence krajů České republiky pod vlivem ekonomické krize

The convergence of regions of the Czech Republic under the influence of the economic crisis
Anotace:
Diplomová práce zkoumá vliv ekonomické krize z let 2008-2009 na konvergenci regionů České republiky vymezených na úrovni NUTS 3. Trendy v konvergenci (divergenci) regionů jsou identifikovány na základě provedené analýzy beta konvergence a sigma konvergence při využití panelových dat z let 2002-2015. Následně jsou diskutovány příčiny pozorovaných rozdílů a důsledky nestejného ekonomického vývoje v regionech …více
Abstract:
This diploma thesis examines the influence of the economic crisis from 2008-2009 on the convergence of the regions of the Czech Republic defined at NUTS 3 level. Trends in region convergence are identified based on the beta convergence and sigma convergence analysis using panel data from 2002-2015. Subsequently are discussed the reasons for the observed differences and the consequences of unequal economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
  • Oponent: Luboš Střelec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta