Bc. Jan Koutný

Master's thesis

Konvergence krajů České republiky pod vlivem ekonomické krize

The convergence of regions of the Czech Republic under the influence of the economic crisis
Abstract:
Diplomová práce zkoumá vliv ekonomické krize z let 2008-2009 na konvergenci regionů České republiky vymezených na úrovni NUTS 3. Trendy v konvergenci (divergenci) regionů jsou identifikovány na základě provedené analýzy beta konvergence a sigma konvergence při využití panelových dat z let 2002-2015. Následně jsou diskutovány příčiny pozorovaných rozdílů a důsledky nestejného ekonomického vývoje v regionech …more
Abstract:
This diploma thesis examines the influence of the economic crisis from 2008-2009 on the convergence of the regions of the Czech Republic defined at NUTS 3 level. Trends in region convergence are identified based on the beta convergence and sigma convergence analysis using panel data from 2002-2015. Subsequently are discussed the reasons for the observed differences and the consequences of unequal economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
  • Reader: Luboš Střelec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta